Nova grupa slika

Na web stranicu dodana je nova grupa slika učinjenih ljeta 2022. godine i izložene u atelieru na otoku Silba pod nazivom “Ljetne igre 2022.”
Neke od slika su prodane iliti sada su u privatnom vlaništvu. 🙂

Učinjene su i neke preinake na stranicama sa linkovima na galerije …

Be good! 🙂